Prehľad o organizácii
Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen
36636851
2022002070
SK2022002070
2 zamestnanci
15.04.2005
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,05
0,79
72,3 %
-967 €
55,3 %
2022/2021
233 tis. €
67,5 %
2022/2021
-0,01
24,9 %
2022/2021
4,94 mil. €
-1,6 %
2022/2021
N/A

Zisk Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
2,93
0,28
0,11
1,37

Zisk pred zdanením Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.


Konateľ Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.


Predmet činnosti Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.


Kataster Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.


Skrátené výkazy Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.