Prehľad o organizácii
CK MARINE TOUR, s.r.o.
Pražská 20/1456, 960 01 Zvolen
36636860
2021985526
Nemá
nezistený
15.04.2005
Čin.cestov.kancelárií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk CK MARINE TOUR, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby CK MARINE TOUR, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením CK MARINE TOUR, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
transparex.sk

EBITDA CK MARINE TOUR, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod CK MARINE TOUR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CK MARINE TOUR, s.r.o.


Konateľ CK MARINE TOUR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CK MARINE TOUR, s.r.o.


Predmet činnosti CK MARINE TOUR, s.r.o.


Kataster CK MARINE TOUR, s.r.o.


Skrátené výkazy CK MARINE TOUR, s.r.o.