Prehľad o organizácii
SKAN - STAV s.r.o.
Záhradná 20, 962 12 Detva
36636878
2021985449
Nemá
nezistený
16.04.2005
15.04.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SKAN - STAV s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKAN - STAV s.r.o.


Konateľ SKAN - STAV s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SKAN - STAV s.r.o.


Predmet činnosti SKAN - STAV s.r.o.


Kataster SKAN - STAV s.r.o.


Skrátené výkazy SKAN - STAV s.r.o.