Prehľad o organizácii
AJUVA Š+S s.r.o.
Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica
36636886
2021996251
SK2021996251
3-4 zamestnanci
16.04.2005
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,15
2,57
32,7 %
10,4 tis. €
156,5 %
2022/2021
93,8 tis. €
41,2 %
2022/2021
0,1
92,3 %
2022/2021
22,6 tis. €
-80,6 %
2022/2021
N/A

Zisk AJUVA Š+S s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby AJUVA Š+S s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
10,37
0,67
0,27
3,58

Zisk pred zdanením AJUVA Š+S s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

EBITDA AJUVA Š+S s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AJUVA Š+S s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AJUVA Š+S s.r.o.


Konateľ AJUVA Š+S s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AJUVA Š+S s.r.o.


Predmet činnosti AJUVA Š+S s.r.o.


Kataster AJUVA Š+S s.r.o.


Skrátené výkazy AJUVA Š+S s.r.o.