Prehľad o organizácii
MUDr. Čierna, s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
36636894
2021993765
Nemá
2 zamestnanci
16.04.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,21
0,44
1,13
51,1 %
28,9 tis. €
-6,6 %
2022/2021
135 tis. €
6,9 %
2022/2021
0,21
-28,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MUDr. Čierna, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby MUDr. Čierna, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
transparex.sk
13,24
0,49
0,14
1,52

Zisk pred zdanením MUDr. Čierna, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

EBITDA MUDr. Čierna, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MUDr. Čierna, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUDr. Čierna, s.r.o.


Konateľ MUDr. Čierna, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUDr. Čierna, s.r.o.


Prokurista MUDr. Čierna, s.r.o.


Predmet činnosti MUDr. Čierna, s.r.o.


Kataster MUDr. Čierna, s.r.o.


Skrátené výkazy MUDr. Čierna, s.r.o.