Prehľad o organizácii
Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.
Ľubietová 476, 976 05 Ľubietová
36636908
2021994579
SK2021994579
nezistený
19.04.2005
Ubytovanie ost.dočasné
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
-0,04
0,04
243,5 %
10,3 tis. €
301,8 %
2022/2021
166 tis. €
0,06
247,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-1,43
0,25
1,15

Zisk pred zdanením Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.


Konateľ Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.


Predmet činnosti Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.


Kataster Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.


Skrátené výkazy Chatová osada Horizont Ľubietová s.r.o.