Prehľad o organizácii
Filbyt s.r.o.
1. mája 11, 986 01 Fiľakovo
36636916
2021995646
SK2021995646
10-19 zamestnancov
19.04.2005
Dodávka pary,vzduchu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,06
0,64
51,5 %
-31,2 tis. €
74,8 %
2022/2021
1,34 mil. €
46,8 %
2022/2021
-0,03
78,1 %
2022/2021
1,36 tis. €
N/A

Zisk Filbyt s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Filbyt s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk
0,95
0,49
0,02
1,25

Zisk pred zdanením Filbyt s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Filbyt s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Filbyt s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Filbyt s.r.o.


Konateľ Filbyt s.r.o.


Člen dozorného orgánu Filbyt s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Filbyt s.r.o.


Predmet činnosti Filbyt s.r.o.


Kataster Filbyt s.r.o.


Skrátené výkazy Filbyt s.r.o.