Prehľad o organizácii
Milion Cafe s.r.o.
Lazovná 33, 974 01 Banská Bystrica
36636924
2021991070
SK2021991070
nezistený
19.04.2005
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,07
1,21
46,4 %
7,55 tis. €
-27,1 %
2022/2021
9,47 tis. €
-80,3 %
2022/2021
0,04
-29,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Milion Cafe s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Milion Cafe s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
15,39
0,54
n/a
2,15

Zisk pred zdanením Milion Cafe s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Milion Cafe s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Milion Cafe s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Milion Cafe s.r.o.


Konateľ Milion Cafe s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Milion Cafe s.r.o.


Predmet činnosti Milion Cafe s.r.o.


Kataster Milion Cafe s.r.o.


Skrátené výkazy Milion Cafe s.r.o.