Prehľad o organizácii
DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.
Tajovského 7, 962 12 Detva
36636932
2021991895
SK2021991895
nezistený
19.04.2005
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,03
25,29
3,2 %
1,84 tis. €
-18,3 %
2022/2021
30,8 tis. €
0 %
2022/2021
0,03
-20,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
31 tis. €
30 tis. €
29 tis. €
28 tis. €
27 tis. €
transparex.sk
n/a
0,97
n/a
25,29

Zisk pred zdanením DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


Predstavenstvo DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


Člen dozorného orgánu DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


Jediný akcionár a.s. DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


Predmet činnosti DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


Kataster DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.


Skrátené výkazy DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.