Prehľad o organizácii
SODAD s.r.o.
Kremnická 2, 960 01 Zvolen
36636941
2021993699
Nemá
3-4 zamestnanci
19.04.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,4
0,91
1
55,4 %
54 tis. €
-4,1 %
2022/2021
160 tis. €
14,2 %
2022/2021
0,4
125,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SODAD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby SODAD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
11,93
0,45
0,18
1,64

Zisk pred zdanením SODAD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

EBITDA SODAD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SODAD s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SODAD s.r.o.


Konateľ SODAD s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SODAD s.r.o.


Prokurista SODAD s.r.o.


Predmet činnosti SODAD s.r.o.


Kataster SODAD s.r.o.


Skrátené výkazy SODAD s.r.o.