Prehľad o organizácii
Orion-IN spol. s r.o.
Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica
36636959
2022001828
Nemá
nezistený
20.04.2005
Služ.týk.sa teles.pohody
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,06
0,06
2,63
0,9 %
619 €
106,2 %
2021/2020
31,2 tis. €
126,9 %
2021/2020
0,06
181,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Orion-IN spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Orion-IN spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
1,55
0,99
0,32
110,41

Zisk pred zdanením Orion-IN spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Orion-IN spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Orion-IN spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Orion-IN spol. s r.o.


Konateľ Orion-IN spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Orion-IN spol. s r.o.


Predmet činnosti Orion-IN spol. s r.o.


Kataster Orion-IN spol. s r.o.


Skrátené výkazy Orion-IN spol. s r.o.