Prehľad o organizácii
BUGY SV s.r.o.
Borhyho 22, 984 01 Lučenec
36636967
2022003654
Nemá
nezistený
20.04.2005
04.07.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-931,16
0,48
0
195 414,3 %
-45,6 tis. €
-9 405,6 %
2016/2015
N/A
-931,16
-8 767 578,1 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk BUGY SV s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

Tržby BUGY SV s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-1 953,14
n/a
0

Zisk pred zdanením BUGY SV s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

EBITDA BUGY SV s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BUGY SV s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BUGY SV s.r.o.


Konateľ BUGY SV s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BUGY SV s.r.o.


Predmet činnosti BUGY SV s.r.o.


Kataster BUGY SV s.r.o.


Skrátené výkazy BUGY SV s.r.o.