Prehľad o organizácii
Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.
nám. Republiky 13, 984 01 Lučenec
36636975
2021997197
SK2021997197
1 zamestnanec
20.04.2005
Lekárne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,11
0,94
93,1 %
-740 €
-107,3 %
2022/2021
40,4 tis. €
-73 %
2022/2021
-0,01
-109,8 %
2022/2021
4,23 tis. €
N/A

Zisk Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
1,01
0,07
0,04
1

Zisk pred zdanením Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.


Konateľ Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.


Predmet činnosti Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.


Kataster Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.


Skrátené výkazy Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.