Prehľad o organizácii
Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"
Ďumbierska 2, 974 01 Banská Bystrica
36636983
2021986538
Nemá
nezistený
20.04.2005
23.03.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


Konateľ Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


Predmet činnosti Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


Kataster Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"


Skrátené výkazy Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o. "v konkurze"