Prehľad o organizácii
efektívne s.r.o.
Krškany 237, 934 01 Levice
36636991
2022001344
Nemá
nezistený
21.04.2005
09.04.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod efektívne s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie efektívne s.r.o.


Konateľ efektívne s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. efektívne s.r.o.


Predmet činnosti efektívne s.r.o.


Kataster efektívne s.r.o.


Skrátené výkazy efektívne s.r.o.