Prehľad o organizácii
LIADA s.r.o.
Športová 5438, 929 01 Dunajská Streda
36637009
2021993116
Nemá
nezistený
21.04.2005
16.02.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LIADA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LIADA s.r.o.


Konateľ LIADA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LIADA s.r.o.


Predmet činnosti LIADA s.r.o.


Kataster LIADA s.r.o.


Skrátené výkazy LIADA s.r.o.