Prehľad o organizácii
VYPOS s.r.o.
J. Matušku 826/3, 960 01 Zvolen
36637017
2021991257
Nemá
nezistený
22.04.2005
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,05
2 553,7 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk VYPOS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby VYPOS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,3
-24,54
n/a
0,05

Zisk pred zdanením VYPOS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA VYPOS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VYPOS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VYPOS s.r.o.


Konateľ VYPOS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VYPOS s.r.o.


Predmet činnosti VYPOS s.r.o.


Kataster VYPOS s.r.o.


Skrátené výkazy VYPOS s.r.o.