Prehľad o organizácii
AROLLS, spol. s r.o.
Hlavná 216, 966 53 Hronský Beňadik
36637025
2021991037
Nemá
nezistený
22.04.2005
05.09.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod AROLLS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AROLLS, spol. s r.o.


Konateľ AROLLS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AROLLS, spol. s r.o.


Predmet činnosti AROLLS, spol. s r.o.


Kataster AROLLS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AROLLS, spol. s r.o.