Prehľad o organizácii
SonaMed, s.r.o.
A. Kmeťa 339/13, 965 01 Žiar nad Hronom
36637041
2021994612
Nemá
3-4 zamestnanci
23.04.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,27
0,3
12,3
10,1 %
72 tis. €
28,8 %
2022/2021
185 tis. €
10,6 %
2022/2021
0,27
39,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SonaMed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SonaMed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
36,02
0,9
0,06
10,86

Zisk pred zdanením SonaMed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SonaMed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SonaMed, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SonaMed, s.r.o.


Konateľ SonaMed, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SonaMed, s.r.o.


Predmet činnosti SonaMed, s.r.o.


Kataster SonaMed, s.r.o.


Skrátené výkazy SonaMed, s.r.o.