Prehľad o organizácii
MUDr. MAXIÁN, s.r.o.
J. Kráľa 1372/35, 965 01 Žiar nad Hronom
36637050
2022000805
Nemá
2 zamestnanci
23.04.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,56
0,61
13,04
8 %
54,5 tis. €
-17,3 %
2022/2021
141 tis. €
8,8 %
2022/2021
0,56
104,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
13,38
0,92
0,11
12,71

Zisk pred zdanením MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


Konateľ MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


Prokurista MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


Predmet činnosti MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


Kataster MUDr. MAXIÁN, s.r.o.


Skrátené výkazy MUDr. MAXIÁN, s.r.o.