Prehľad o organizácii
ControlSystem, s.r.o.
Štúrova 4, 977 01 Brezno
36637068
2021994018
SK2021994018
5-9 zamestnancov
23.04.2005
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,05
0,61
34,5 %
12,3 tis. €
167,3 %
2022/2021
711 tis. €
19 %
2022/2021
0,03
128,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ControlSystem, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ControlSystem, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
23,98
0,66
0,11
2,2

Zisk pred zdanením ControlSystem, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ControlSystem, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ControlSystem, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ControlSystem, s.r.o.


Konateľ ControlSystem, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ControlSystem, s.r.o.


Predmet činnosti ControlSystem, s.r.o.


Kataster ControlSystem, s.r.o.


Skrátené výkazy ControlSystem, s.r.o.