Prehľad o organizácii
TTB, s.r.o.
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
36637076
2022016953
SK2022016953
1 zamestnanec
23.04.2005
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,11
0,2
0,25
46,1 %
96,6 tis. €
-25,9 %
2022/2021
266 tis. €
-27,4 %
2022/2021
0,11
-45,6 %
2022/2021
1,47 mil. €
N/A

Zisk TTB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby TTB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
14,48
0,54
0,3
0,5

Zisk pred zdanením TTB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA TTB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TTB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TTB, s.r.o.


Konateľ TTB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TTB, s.r.o.


Predmet činnosti TTB, s.r.o.


Kataster TTB, s.r.o.


Skrátené výkazy TTB, s.r.o.