Prehľad o organizácii
AG Hradová s.r.o.
Športová ulica 5756, 984 01 Lučenec
36637092
2021995789
SK2021995789
5-9 zamestnancov
26.04.2005
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,14
0,08
96,1 %
13,1 tis. €
27,4 %
2022/2021
243 tis. €
28,3 %
2022/2021
0,01
13,2 %
2022/2021
N/A
62,6 tis. €

Zisk AG Hradová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Tržby AG Hradová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
14,3
0,04
0
0,21

Zisk pred zdanením AG Hradová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

EBITDA AG Hradová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AG Hradová s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AG Hradová s.r.o.


Konateľ AG Hradová s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AG Hradová s.r.o.


Predmet činnosti AG Hradová s.r.o.


Kataster AG Hradová s.r.o.


Skrátené výkazy AG Hradová s.r.o.