Prehľad o organizácii
visualarch, s.r.o.
Dr. Jánskeho 29/24, 965 01 Žiar nad Hronom
36637106
2021995129
SK2021995129
nezistený
26.04.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10358/S
13,6 tis. €
-60,1 %
2022/2021
78,7 tis. €
-42,4 %
2022/2021
0,09
-62 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk visualarch, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby visualarch, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
21,41
0,95
0,34
16,46

Zisk pred zdanením visualarch, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA visualarch, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod visualarch, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie visualarch, s.r.o.


Konateľ visualarch, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. visualarch, s.r.o.


Predmet činnosti visualarch, s.r.o.


Kataster visualarch, s.r.o.


Skrátené výkazy visualarch, s.r.o.