Prehľad o organizácii
ABM Slovakia, s.r.o.
Svetlá 1, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto
36637122
2021996042
Nemá
nezistený
26.04.2005
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,01
181 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ABM Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby ABM Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,12
-0,81
n/a
0,55

Zisk pred zdanením ABM Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA ABM Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ABM Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ABM Slovakia, s.r.o.


Konateľ ABM Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ABM Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti ABM Slovakia, s.r.o.


Kataster ABM Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy ABM Slovakia, s.r.o.