Prehľad o organizácii
CORPED s.r.o. „v likvidácii“
Kimovská 2589/22, 960 01 Zvolen
36637131
2022000827
Nemá
nezistený
26.04.2005
25.07.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,64
-0,68
16,34
6,1 %
-10,5 tis. €
-152,5 %
2023/2022
N/A
-0,64
-285,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk CORPED s.r.o. „v likvidácii“


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby CORPED s.r.o. „v likvidácii“


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
2,31
0,94
n/a
16,34

Zisk pred zdanením CORPED s.r.o. „v likvidácii“


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA CORPED s.r.o. „v likvidácii“


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod CORPED s.r.o. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CORPED s.r.o. „v likvidácii“


Konateľ CORPED s.r.o. „v likvidácii“


Likvidátor CORPED s.r.o. „v likvidácii“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CORPED s.r.o. „v likvidácii“


Prokurista CORPED s.r.o. „v likvidácii“


Predmet činnosti CORPED s.r.o. „v likvidácii“


Kataster CORPED s.r.o. „v likvidácii“


Skrátené výkazy CORPED s.r.o. „v likvidácii“