Prehľad o organizácii
COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.
Stavebná 1/C, 974 01 Banská Bystrica
36637149
2021991829
Nemá
nezistený
26.04.2005
28.07.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
0,48
0,15
108,6 %
-12,7 tis. €
-110,1 %
2017/2016
210 tis. €
-52,2 %
2017/2016
-0,04
-110,3 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.


2014
2015
2016
2017
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
-4,03
-0,09
0,19
0,48

Zisk pred zdanením COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.


2014
2015
2016
2017
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.


Konateľ COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.


Predmet činnosti COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.


Kataster COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.


Skrátené výkazy COFFEE SERVICE B.B., s.r.o.