Prehľad o organizácii
Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“
Mistríky 456, 976 39 Donovaly
36637157
2021995998
Nemá
nezistený
26.04.2005
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
0
0,03
3 997,2 %
-351 €
-466,1 %
2022/2021
N/A
-0,03
-469 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-4,63
-38,97
n/a
0,03

Zisk pred zdanením Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


Konateľ Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


Likvidátor Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


Predmet činnosti Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


Kataster Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“


Skrátené výkazy Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“