Prehľad o organizácii
VANX s.r.o.
Dolná 33, 969 01 Banská Štiavnica
36637173
2022000013
Nemá
nezistený
26.04.2005
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod VANX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VANX s.r.o.


Konateľ VANX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VANX s.r.o.


Predmet činnosti VANX s.r.o.


Kataster VANX s.r.o.


Skrátené výkazy VANX s.r.o.