Prehľad o organizácii
MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
36637190
2022003115
Nemá
5-9 zamestnancov
27.04.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,76
0,95
4,07
20,1 %
100 tis. €
33,6 %
2022/2021
275 tis. €
16,2 %
2022/2021
0,76
54,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
transparex.sk
21,18
0,8
0,12
5,53

Zisk pred zdanením MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

EBITDA MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


Konateľ MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


Prokurista MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


Predmet činnosti MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


Kataster MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.


Skrátené výkazy MUDr. CVEJKUŠ - MUDr. CVEJKUŠOVÁ, s.r.o.