Prehľad o organizácii
VAMARK s.r.o.
Ulica sadová 85/2, 984 01 Lučenec - Malá Ves
36637203
2022000464
Nemá
nezistený
27.04.2005
Ost.osobná pozemná dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,37
2,32
40,6 %
13,1 tis. €
3 682,2 %
2022/2021
48,4 tis. €
3 199,7 %
2022/2021
0,22
1 614,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VAMARK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby VAMARK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
5,35
0,59
0,02
2,35

Zisk pred zdanením VAMARK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA VAMARK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VAMARK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VAMARK s.r.o.


Konateľ VAMARK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VAMARK s.r.o.


Predmet činnosti VAMARK s.r.o.


Kataster VAMARK s.r.o.


Skrátené výkazy VAMARK s.r.o.