Prehľad o organizácii
W. M. K., s. r. o. v likvidácii
Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
36637211
2021997109
Nemá
nezistený
27.04.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Konateľ W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Likvidátor W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Predmet činnosti W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Kataster W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy W. M. K., s. r. o. v likvidácii