Prehľad o organizácii
MAXCAR, s.r.o.
Kysihýbelská 15, 969 01 Banská Štiavnica
36637220
2021999991
Nemá
nezistený
01.05.2005
28.09.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod MAXCAR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAXCAR, s.r.o.


Konateľ MAXCAR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAXCAR, s.r.o.


Predmet činnosti MAXCAR, s.r.o.


Kataster MAXCAR, s.r.o.


Skrátené výkazy MAXCAR, s.r.o.