Prehľad o organizácii
Euro trade s.r.o.
945 01 Komárno
36637238
2022000838
Nemá
nezistený
28.04.2005
09.02.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Euro trade s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Euro trade s.r.o.


Konateľ Euro trade s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Euro trade s.r.o.


Predmet činnosti Euro trade s.r.o.


Kataster Euro trade s.r.o.


Skrátené výkazy Euro trade s.r.o.