Prehľad o organizácii
PRESPO, s.r.o.
Počúvadlianske jazero 122, 969 01 Banská Štiavnica
36637246
2021999694
Nemá
nezistený
28.04.2005
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
0,56
0
101,4 %
-399 €
82,8 %
2022/2021
N/A
-0,01
82,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PRESPO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby PRESPO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,11
-0,01
n/a
0,44

Zisk pred zdanením PRESPO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRESPO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PRESPO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRESPO, s.r.o.


Konateľ PRESPO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRESPO, s.r.o.


Predmet činnosti PRESPO, s.r.o.


Kataster PRESPO, s.r.o.


Skrátené výkazy PRESPO, s.r.o.