Prehľad o organizácii
MIVISTAV s.r.o.
Jarmočná 312/9, 992 01 Modrý Kameň
36637254
2022003302
SK2022003302
nezistený
28.04.2005
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
-64 €
65,2 %
2022/2021
N/A
-0,01
64,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MIVISTAV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby MIVISTAV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
0,93
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením MIVISTAV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA MIVISTAV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MIVISTAV s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIVISTAV s.r.o.


Konateľ MIVISTAV s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIVISTAV s.r.o.


Predmet činnosti MIVISTAV s.r.o.


Kataster MIVISTAV s.r.o.


Skrátené výkazy MIVISTAV s.r.o.