Prehľad o organizácii
BANSECO s.r.o.
Gaštanová 11, 974 09 Banská Bystrica
36637262
2021992335
Nemá
nezistený
28.04.2005
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,11
-0,12
173,98
0,6 %
-4,44 tis. €
-289,9 %
2022/2021
583 €
-0,11
-313,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BANSECO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby BANSECO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
5,78
0,99
0,09
175,43

Zisk pred zdanením BANSECO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA BANSECO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BANSECO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BANSECO s.r.o.


Konateľ BANSECO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BANSECO s.r.o.


Predmet činnosti BANSECO s.r.o.


Kataster BANSECO s.r.o.


Skrátené výkazy BANSECO s.r.o.