Prehľad o organizácii
D.M.S. SK s.r.o.
ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica
36637271
2021996185
Nemá
nezistený
29.04.2005
02.06.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod D.M.S. SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie D.M.S. SK s.r.o.


Konateľ D.M.S. SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. D.M.S. SK s.r.o.


Prokurista D.M.S. SK s.r.o.


Predmet činnosti D.M.S. SK s.r.o.


Kataster D.M.S. SK s.r.o.


Skrátené výkazy D.M.S. SK s.r.o.