Prehľad o organizácii
Medikum, s.r.o.
Nová Ves 63, 991 05 Nová Ves
36637297
2022006239
Nemá
2 zamestnanci
29.04.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,15
3,25
4,1 %
33,6 tis. €
71,6 %
2022/2021
122 tis. €
15,8 %
2022/2021
0,15
50,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Medikum, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Medikum, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
transparex.sk
33,38
0,96
0,17
22,12

Zisk pred zdanením Medikum, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Medikum, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Medikum, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Medikum, s.r.o.


Konateľ Medikum, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Medikum, s.r.o.


Predmet činnosti Medikum, s.r.o.


Kataster Medikum, s.r.o.


Skrátené výkazy Medikum, s.r.o.