Prehľad o organizácii
EURO CASH s.r.o.
ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica
36637301
2021996273
Nemá
nezistený
29.04.2005
Čin.inkasných agentúr
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,13
0,32
87,3 %
2,78 tis. €
35,1 %
2022/2021
N/A
0,02
226,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EURO CASH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby EURO CASH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
3,32
0,13
n/a
0,09

Zisk pred zdanením EURO CASH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA EURO CASH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod EURO CASH s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EURO CASH s.r.o.


Konateľ EURO CASH s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EURO CASH s.r.o.


Prokurista EURO CASH s.r.o.


Predmet činnosti EURO CASH s.r.o.


Kataster EURO CASH s.r.o.


Skrátené výkazy EURO CASH s.r.o.