Prehľad o organizácii
Bantip, s.r.o.
Horná Strieborná 13, 974 01 Banská Bystrica
36637319
2021993732
Nemá
nezistený
29.04.2005
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,06
1 076,1 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Bantip, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Bantip, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,95
-9,76
n/a
0,09

Zisk pred zdanením Bantip, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Bantip, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Bantip, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bantip, s.r.o.


Konateľ Bantip, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Bantip, s.r.o.


Predmet činnosti Bantip, s.r.o.


Kataster Bantip, s.r.o.


Skrátené výkazy Bantip, s.r.o.