Prehľad o organizácii
ALFA škola plus, s.r.o.
020 62 Horovce
36637327
2021998550
Nemá
nezistený
29.04.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ALFA škola plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALFA škola plus, s.r.o.


Konateľ ALFA škola plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALFA škola plus, s.r.o.


Predmet činnosti ALFA škola plus, s.r.o.


Kataster ALFA škola plus, s.r.o.


Skrátené výkazy ALFA škola plus, s.r.o.