Prehľad o organizácii
ROTAWALL, s.r.o.
Chrásteka 19, 965 01 Žiar nad Hronom
36637335
2021998605
Nemá
nezistený
04.05.2005
10.08.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ROTAWALL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROTAWALL, s.r.o.


Konateľ ROTAWALL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ROTAWALL, s.r.o.


Predmet činnosti ROTAWALL, s.r.o.


Kataster ROTAWALL, s.r.o.


Skrátené výkazy ROTAWALL, s.r.o.