Prehľad o organizácii
BFC SK s.r.o.
A. Hlinku 905/13, 962 12 Detva
36637343
2022005084
SK2022005084
3-4 zamestnanci
04.05.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
4,86
20,4 %
-588 €
-119,8 %
2022/2021
333 tis. €
13,9 %
2022/2021
-0
-119 %
2022/2021
45,9 tis. €
N/A

Zisk BFC SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby BFC SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
27,29
0,8
0,03
13,62

Zisk pred zdanením BFC SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA BFC SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BFC SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BFC SK s.r.o.


Konateľ BFC SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BFC SK s.r.o.


Predmet činnosti BFC SK s.r.o.


Kataster BFC SK s.r.o.


Skrátené výkazy BFC SK s.r.o.