Prehľad o organizácii
DISCRET SK s.r.o.
Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
36637351
2022005667
Nemá
nezistený
04.05.2005
02.07.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,24
-0,59
1,07
58,3 %
-13,7 tis. €
15,7 %
2020/2019
17,8 tis. €
-78,7 %
2020/2019
-0,24
-22,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk DISCRET SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DISCRET SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
3,53
0,42
1,58
2,13

Zisk pred zdanením DISCRET SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DISCRET SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DISCRET SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DISCRET SK s.r.o.


Konateľ DISCRET SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DISCRET SK s.r.o.


Predmet činnosti DISCRET SK s.r.o.


Kataster DISCRET SK s.r.o.


Skrátené výkazy DISCRET SK s.r.o.