Prehľad o organizácii
media asistent, s.r.o.
Slnečná 17, 962 23 Očová
36637360
2022000915
SK2022000915
nezistený
05.05.2005
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0,13
34,7 %
1,51 tis. €
-85 %
2022/2021
21,8 tis. €
-63,6 %
2022/2021
0,01
-79,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk media asistent, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby media asistent, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
10,15
0,65
0,06
2,8

Zisk pred zdanením media asistent, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA media asistent, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod media asistent, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie media asistent, s.r.o.


Konateľ media asistent, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. media asistent, s.r.o.


Predmet činnosti media asistent, s.r.o.


Kataster media asistent, s.r.o.


Skrátené výkazy media asistent, s.r.o.