Prehľad o organizácii
Hanzel & Partner Group, s.r.o.
Chrásteka 19, 965 01 Žiar nad Hronom
36637378
2022002356
Nemá
nezistený
05.05.2005
05.03.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Hanzel & Partner Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hanzel & Partner Group, s.r.o.


Konateľ Hanzel & Partner Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Hanzel & Partner Group, s.r.o.


Predmet činnosti Hanzel & Partner Group, s.r.o.


Kataster Hanzel & Partner Group, s.r.o.


Skrátené výkazy Hanzel & Partner Group, s.r.o.