Prehľad o organizácii
Rupicapra, s.r.o.
Kpt. Nálepku 262, 976 69 Pohorelá
36637386
2022004149
Nemá
nezistený
05.05.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,2
1,25
89 %
-114 €
-1,8 %
2021/2020
N/A
-0,02
-4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Rupicapra, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby Rupicapra, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,11
n/a
2,39

Zisk pred zdanením Rupicapra, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA Rupicapra, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Rupicapra, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rupicapra, s.r.o.


Konateľ Rupicapra, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Rupicapra, s.r.o.


Predmet činnosti Rupicapra, s.r.o.


Kataster Rupicapra, s.r.o.


Skrátené výkazy Rupicapra, s.r.o.