Prehľad o organizácii
CHAMOMILLA, s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov
36637394
2022017217
Nemá
nezistený
05.05.2005
07.06.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod CHAMOMILLA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHAMOMILLA, s.r.o.


Konateľ CHAMOMILLA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHAMOMILLA, s.r.o.


Predmet činnosti CHAMOMILLA, s.r.o.


Kataster CHAMOMILLA, s.r.o.


Skrátené výkazy CHAMOMILLA, s.r.o.