Prehľad o organizácii
UNITAX SK s.r.o.
Mlynská 2043, 979 01 Rimavská Sobota
36637408
2022003082
SK2022003082
1 zamestnanec
05.05.2005
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
1,23
20,9 %
283 €
-73,7 %
2022/2021
18,1 tis. €
13,7 %
2022/2021
0
-73,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk UNITAX SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby UNITAX SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
16,74
0,79
2,09
4,07

Zisk pred zdanením UNITAX SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA UNITAX SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod UNITAX SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNITAX SK s.r.o.


Konateľ UNITAX SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNITAX SK s.r.o.


Predmet činnosti UNITAX SK s.r.o.


Kataster UNITAX SK s.r.o.


Skrátené výkazy UNITAX SK s.r.o.